TAVI Yöntemi Ne Demek?

İleri derecede aort kapak darlığı olan hastalarda, yaşlılarda ve yüksek risk altında olan hastalarda, hasta herhangi bir tedavi almazsa yaşam beklentisi kısa olacaktır. Bununla birlikte, bu hastalar için kullanılan cerrahi olmayan TAVI tedavisi yöntemi, yaşam beklentisini önemli ölçüde artırmaktadır.

Toplumdaki nüfusun her geçen gün yaşlandığı ve birçok insanın kronik hastalıklarla daha uzun yaşamaya devam ettiği göz önüne alındığında, “aort darlığı” (aort kapak darlığı) sorunu yaşayanların oranının arttığını söyleyebiliriz. Çünkü bu sorun için ameliyat gerektiren hastaların çoğu 75 yaş ve üzerindedir. TAVI yöntemi, ileri yaş veya diğer sistemik problemler nedeniyle ameliyat riski çok yüksek olan aort darlığı olan ileri yaş gruplarına uygulanmaktadır. Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen’in katılımıyla hazırladığımız bu yazımızda en genel anlamda 7 soru sorarak TAVİ yöntemini keşfedebilirsiniz.tavı ne demek, tavı yöntemi nedir, kalp hastalığında tavı yöntemi kullanımı

TAVI yöntemi nedir?

Transkateter aort kapak implantasyonu anlamına gelen TAVI, cerrahi olmayan aort kapak stenozu olan hastalarda daralmış bir kapağa prostetik aort kapağı yerleştirmeye yönelik bir prosedürdür. 2005 yılına kadar ancak ameliyatla değiştirilebilen aort kapağı, yüksek cerrahi risk nedeniyle ameliyat edilemeyen bir grup hastada cerrahi tedaviye alternatif olarak işlev görüyordu.

Türkiye’de ve dünyada birkaç yıldır kullanılıyor mu?

İlk olarak 2002 yılında Fransa’da uygulanan yöntem daha sonra 2005 yılında tüm dünyaya yayılmıştır. 2009 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli merkezlerinde başarıyla uygulanıyor.

Uygulama yöntemi nedir?

Genellikle kasık damarından verilir. İnguinal koroner anjiyografide olduğu gibi, kalbe tellerle ulaşılıp dar bir kapaktan tel geçirildikten sonra dar kapak önce bir balonla genişletilir. Daha sonra yeni kapak protezi uzatılmış eski hasta kapağına yerleştirilir. Kapağın konumu ve işlevi anjiyografik ve ekokardiyografik tekniklerle doğrulanır ve işleme son verilir. Kasık damarı hasta için uygun değilse göğüs duvarı veya doğrudan aort damarı yoluyla kalbe sokularak da uygulanabilir.

İşlem ortalama olarak ne kadar sürer?

Yaklaşık 2 saat süreceğini söyleyebiliriz. İşlem sonrası hasta monitörizasyon için 1 gece yoğun bakım ünitesinde tutulur. Ertesi gün normal bir koğuşa sevk edilen hasta, gözetim altında olup genel durumuna göre 3-4 günlük gözlem sonrasında taburcu edilir. Bundan sonra düzenli kontroller yapmak önemlidir.

Hasta ne zaman normal hayatına dönebilir?

TAVİ işlemi sonrası hasta ortalama 7-10 gün sonra normal yaşantısına döner. Tam iyileşme 1-3 ay sürebilir.

Prosedür ne kadar etkili?

TAVI yönteminin başarı oranı% 99’dur. İşlem sonrası yıllık sağkalım oranı% 92, iki yıllık sağkalım oranı yaklaşık% 89’dur.

Açık kalp ameliyatına göre avantajları nelerdir?

Ameliyat gerektirmez, kısa süreli anestezi ile göğsü açmadan iyileşme sürecini minimuma indirir. Bu, yaşam süresini ve kalitesini önemli ölçüde artırır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*