Rönesans Nedir? Nerede ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Rönesans, Orta Çağ’dan sonra İtalya’da başlayan bir aydınlanma dönemi olarak tanımlanabilir. Avrupa’nın bugün sahip olduğu kültür ve düşünce sistemi esasında Rönesans Dönemi’nde oluşmaya başlamıştır. Peki Rönesans tam olarak nedir, neleri etkilemiş ve nasıl ortaya çıkmıştır?Rönesans nedir, Rönesans ortaya çıkışı, Rönesans nerede ortaya çıktı

Rönesans kelime anlamı itibariyle “yeniden doğuş” manasına gelmektedir. Bu dönemde; bilim, sanat, arkeoloji, tarih, edebiyat, hümanizm, kültür gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda gelişmeler meydana gelmiştir. Bu değişim ve gelişim süreci 14. yüzyıl ve 17. yüzyıl arasındaki dönemi kapsamaktadır. Dönemin İtalya’nın Floransa kentinde başladığı tarihçiler tarafından kabul görmektedir. Rönesans Dönemi’nden önce Avrupa’da özellikle Orta Çağ ve öncesinde insanlar köleler gibi çalıştırılmakta ve diri diri yakılmaktaydı. Ancak Floransa halkı özellikle ticaretin gelişmesi ile birlikte bu durumdan farklı hareket etmekteydi. Düşünce sistemleri gelişmiş ve adı tam konulmasa bile “hümanizm” varlığı görülmekteydi.

Rönesans Dönemi birçok alanda yenilik getirdi. Özellikle sanat alanında birçok gelişmeler meydana geldi. Çünkü artık düşünce özgürlüğünün varlığı kabul edilmişti. Sanatçılar ve düşünürler arasında sık sık bilgi alışverişleri oldu ve haliyle gelişim ve değişimler kendiliğinden gelmiş oldu. Bununla birlikte söz konusu bu dönemde eğitimde de büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Bilim, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda olumlu ve ani gelişmeler olmuştur. Ekonomi ve ticaret canlanmış, etkileri her alanda hissedilmiştir.

Tüm zamanların en büyük sanatçıları ve düşünürleri Rönesans Dönemi’nde ortaya çıkmıştır. Bunların başlıcaları; Leonardo Da Vincş, Michelangelo, W. Shakespeare, John Milton, G. Galilei, R. Descartes, Erasmus ve Raphael gibi isimlerdir. Bu isimler özellikle sanat alanında oldukça önemli eserler ortaya koymayı başarmış ve günümüze kadar ulaşmayı başarmışlardır. Sanatçılar özellikle Meryem Ana dini figürünün üzerine yoğunlaşarak eserlerini bu yönde şekillendirmiştir. Onlara göre bu aynı zamanda hem sanat hem de dini bir ritüeldi. Bununla birlikte Rönesans Dönemi’ndeki sanatçıların neredeyse tamamı bir loncanın üyeleriydi. Ayrıca sanatçılar zengin ya da orta sınıf ailelerden oluşmaktaydı. Esasında tüm bu durumlar sanatlarının gelişmesinde büyük bir etkiye sahip olmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*