Kırmızı Reçete İlaç Türleri

Kırmızı Reçeteye tabii olan ilaçlar narkotikten dolayı reçeteye tabidirler. Bu reçeteye tabi ilaçların reçetelenmesi,eczane tarafından verilmesi ve kullanılması belli kurallara bağlı olmaktadır. Hangi ilaçların kırmızı reçete ile alınabileceğine Sağlık Bakanlığı karar vermektedir.Tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ile psikotrop maddelerin amaç dışı kullanımı, toplumlarda özellikle sağlık açısından bağımlılık yapması gibi birçok sorunları gündeme getiriyor. Bu nedenle uyuşturucu ile psikotrop madde kullanımlarına tıbbi ve özellikle bilimsel amaçlarla sınırlamak için bir takım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyuluyor.kırmızı reçeteli ilaçlar, kırmızı reçete ile alınan ilaçlar, kırmızı reçete ile yazılan ilaçlar

Bilindiğiniz gibi uyuşturucu vepsikotrop maddelerin tıbbi ve bilimsel amaçlar dışında kullanımı özellikle sağlık açısından bağımlılık yapması gibi durumları vardır. Bu nedenle kullanımı dikkate alınmalıdır.Bu söz konusu maddelerin tıbbi erişimlerine olanak sağlanıyorken,maddelerinsuistimal edilmelerinin önlenmesi amacıyla uyuşturucu madde ve ya müstahzarları için kırmızı reçete psikotrop madde ve müstahzarları için yeşil reçete kullanılır.Söz konusu reçeteler, kendinden kopyalı, seri numaralı, 3 nüshalı kırmızı ve ya yeşil renkli reçeteler olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bastırılır ve il sağlık müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda tahsis edilir. İhtiyacı olan serbest hekimler, veteriner hekimler, aile hekimleri, diş hekimleri, tıp merkezleri, özel hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları kırmızı ve yeşil reçeteleri bulundukları ilin sağlık müdürlüklerinden zimmet karşılığında temin edebilirler. Kırmızı reçeteye tâbi ilaçlar listesi ve kullanım biçimi bellidir. Kırmızı reçete kategorisinde olan tüm formlarının yılda iki defa yazılması uygundur.Kırmızı reçetelerin ilk nüshaları ile ilgili formun süresinde gönderilmemesi ve ya dozlarına ilişkin yanlış uygulamaların yapılan uyanlara rağmen tekrarlanmasıyla ilgili olarak karar vardır.30/03/2005 tarihli Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi doğrultusundaise idarî yaptırım uygulanacak olup uygulanacak idarî para cezasının, 5326 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi ve 663 sayılı KHK ile tanınan görev ile yetki çerçevesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlık Makamının Onayı ile uygulanması gerektiğinden söz konusu Onay alınmak üzere gerekli belgeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilmesi sağlanacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*