İŞYERLERİNDE ERGONOMİ NASIL SAĞLANIR?

İş yerlerinde ergonomi nasıl sağlanır kavramına girmeden önce, ergonomi kavramının ne olduğuna bakalım. Ergonomi,  insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları topluluğudur. Aynı zamanda bir bilim dalıdır. Ergonomi bir sürekli iyileştirme çalışmasıdır ve yaşamlarımıza ilk defa 1913 yılında hazırlanan bir kitap neticesinde girmiş, 2. Dünya savaşı sonrasında da devam etmiştiriş yerinde ergonomi sağlama, iş yerinde ergonomi sağlama yolları, mobilya seçimi ile iş yerinde ergonomi sağlama

Ergonomi bir mühendislik kavramıdır. Zira bir yaklaşım getirir. Bir düşünce sistematiği olarak da kabul etmek mümkündür. İş yerinde ergonomik yaklaşımlar çalışılan iş yerinde verimi etkileyen ve maliyetleri düşüren çalışmalar arasındadır ve firmanın toplam kalitesini yükseltir.

İşte tam da bu noktada iş yerlerinde ergonomik olarak yapılması gerekenlerin neler olduğunu düşünmek ve bunu bir yaşam unsuru olarak kabul edip uygulamak gerekmektedir.

İşyerlerinde ergonomi sağlanmasının birden fazla yöntemi vardır ve her ülke kendi gerçekliğinden yola çıkarak farklı yaklaşımlar getirmişlerdir. Örneğin Japonlar Kaizen isminde bir teknik geliştirmişlerdir ve bu teknik Mercedes gibi Uluslararası kurumlarda uygulanmaktadır. Kaizen en kısa tabirle işgücünü dayalı gelişme anlamına gelmektedir .  Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Bu kavramdan yola çıkarak ve alınan eğitim sonrası çok doğru uygulamalar ile işyerlerinde ergonomi sağlamak mümkündür. Çünkü Kaizen sürekli iyileştirmeyi gerektirir.

Kaizen öğrenilerek uygulanan ve metotları olan bir çalışma olduğundan başka yöntemler ile iş yerinde verim elde etmek ve ergonomi sağlamak mümkündür. ISO 9001:2012 bir kalite belgesinin olmasının yanında aynı zamanda düzenli ve sistematik kullanıldığında, sistemin istediği çalışmalar yapıldığında işyerlerinde ergonomi sağlamak için ideal olan yöntemlerdir. Uzun vadede bu sistemin kullanılması ile ergonomin amaçların uygun bir iş yeri ortaya çıkmaktadır.

Ergonomi iş güvenliği ve işçi sağlığını da ilgilendiren bir kavram olduğu için OHSAS yani 18001 işyerinde ergonomi sağlamak için etkin yöntemlerden biridir. Zira OHSAS iş güvenliği ve işyeri açısından yapılması zorunlu bazı kavramlar ortaya çıkarmaktadır. Bunlar ile işyerlerinde  ergonomi sağlamak mümkündür.

Tüm bunların dışında yani İş Güvenliği ve Sağlığı hükümlerini yerine getirmek başlı başına bir ergonomik yaklaşımdır. Zira kurulacak iş güvenliği ekibi gerekli çalışmaları yaparak ki bu ekipte bir doktor ve mühendis de bulunmaktadır, iş yerinde ergonomi sağlanmış olmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*