İş Güvenliği Danışmanlarının İşverenler İçin Önemi Nedir?

İş yerleri çalışanların sağlığını tehdit edecek bir çok kazaya açık yerlerdir. Çalışanların daha güvenli bir ortamda bulunması konusunda işverenin üzerinde büyük yükler vardır. Gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptırmakla yükümlü olan işveren bu konuda iş güvenliği danışmanları ile birlikte çalışmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iş yerinde iş güvenliği danışmanı çalışmasını zorunlu kılmıştır.iş güvenliği danışmanının önemi, iş güvenliği danışmanının görevleri, iş güvenliği danışmanı ne iş yapar

Bakanlık iş yerlerini tehlike gruplarına ayırmıştır. Bu gruplar az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikelidir. İş güvenliği danışmanları da bu tehlike gruplarına göre, tam zamanlı olarak veya ortak sağlık güvenlik birimleri ile hizmet vermektedir. Danışmanlar çalışma ortamlarında risk analizleri yapmaktadır. Bu analizler sayesinde oluşacak tehlikeler önceden bilinir. Ve kazalar oluşmadan engellenebilmektedir. Makinelerin konumlandırılması ve kontrollerinin yapılması iş güvenliği danışmanlarının sorumluluğundadır. Bu konuda profesyonel olan firmalardan yardım alma durumu oluştuğunda, danışman işverene bunu yazılı olarak bildirir. Bundan sonra sorumluluk işverendedir. Gerekli incelemeleri yaparak yardım alınmasını sağlamalıdırlar. İşveren ve iş güvenliği danışmanları koordineli olarak çalıştığında, çalışma ortamları daha güvenli olacaktır. Bu sayede çalışanlar stressiz bir ortamda işlerini yürütebilecek, verim artacaktır. Kalite en üst seviyeye ulaşacaktır. İşte aksama olmadığı için kalitede süreklilik artacaktır. Müşteri memnuniyeti oluşacak, rakipler karşısında bir adım öne geçme durumu gerçekleşecektir. Ayrıca makine bakım ve kontrolleri zamanında yapılacağı için, üretim maliyetleri düşecektir. İşveren de bu durumdan karlı çıkacaktır. Tek yapılması gereken yeterli eğitimi almış deneyimli iş güvenliği danışmanlarından yardım almaktır. Bakanlığın yapacağı denetimlerden de kolayca geçilebilecektir. Danışmanlar acil durum planlamalarını yapmakla yükümlüdür. Yangın, patlama ve doğal afetlerden ötürü çalışma ortamında oluşacak, herkesin hayati tehlikesinin olduğu durumlardan en az hasarla kurtulmak mümkündür. Bunun için çalışanlara danışman tarafından bilgilendirme amaçlı eğitimler verilmektedir.

Hem iş yeri güvenliğinin hem işçi sağlığının korunmasında işverenin büyük yükleri vardır. İşverenin uzmanlığı olmadığı konularda iş güvenliği danışmanları devreye girmektedir ve aldıkları eğitim sayesinde çalışma ortamlarında oluşacak tehlikeli bölgeleri ve olayları belirleyerek, kazalarla sonuçlanmadan önlemleri almaktadırlar. Bu sayede çalışan sağlığına ve çevreye verilecek hasarlar giderilebilecek, işveren büyük tazminatlar ödemekten kurtulacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*