Ağrı ölçülebilir mi?

Bir hastanın doktor aramasının ana nedenlerinden biri olan ve kişinin hayatı için çok önemli olumsuz sonuçları olabilen ağrının ölçülmesi, ortak bir dil kullanmak, ağrının kendisi ve tedavi yöntemleri açısından önemlidir. Ağrı şiddeti, objektif bir ağrı değerlendirmesinde en önemli parametredir. Ağrı öznel olduğu ve kişiden kişiye değiştiği için objektif ölçüm çok zordur. Ölçerken en önemli şey, hastanın gösterdiği ağrının ciddiyetine inanmaktır. Değerlendirme, hastanın entelektüel seviyesine dayanmalıdır.ağrının ölçülmesi, ağrı nasıl ölçülür, ağrının şiddeti

Ağrılı hasta yaklaşımı ve ağrı ölçümü hem başlangıçta ağrının değerlendirilmesinde hem de tedavi sürecinde kullanılan ilacın veya yöntemin değerlendirilmesinde kullanılmakta, değerlendirmede çeşitli parametreler kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi şüphesiz hastanın tıbbi geçmişidir. Hasta bir hastadan alınan doğru bir tıbbi geçmiş, teşhis açısından değerli bilgiler sağlayacaktır. Ancak tedavi takibi sırasında ağrı ölçüm teknikleri kullanılmalıdır.

Ağrı öznel bir his olduğu için onu değerlendirmek ve ölçmek zordur. Öznel duyumu objektif olarak ölçmek için hasta ile doğru iletişim kurmak gerekir. Kronik ağrısı olan hastaların büyük çoğunluğu birden fazla doktor gördüğü ve bu konuda ciddi önyargıları olduğu için, genellikle önceki tedavi başarısızlıkları nedeniyle kendilerini güvensiz, kızgın ve hatta kızgın hissedebilirler. Bu, doğru ağrı ölçümü için ciddi bir engel oluşturmaktadır.

Ağrı yoğunluğunu ölçerken asıl önemli olan, hastanın gösterdiği ağrının şiddetine inanmaktır. Bir kişinin geçmiş deneyimi, genellikle ağrı derecesini ölçmek için kullanılır. Ağrıyı ölçmek için çeşitli ölçüm yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler genellikle ikiye ayrılır: tek boyutlu ve iki boyutlu.

Örneğin, tek boyutlu ölçeklerde hastadan ağrısının yoğunluğunu tanımlayan kelimeler seçmesi istenir; örneğin, hafif, can sıkıcı, can sıkıcı, korkunç, çok şiddetli. Öznel ağrı skorunu ölçmenin en basit ve en yaygın kullanılan şekli sayısal puandır. Hastalar, 0’ın ağrısızlığı ve 100’ün en şiddetli ağrıyı gösterdiği bir ölçekte ağrı şiddetini bildirir. Bu tür ölçekler hastanın anlaması kolaydır. Hem yazılı hem de sözlü olarak uygulanabilir. Yine yaygın olarak kullanılan bir ölçekte, hasta kendi ağrısını bir ucunda ağrı yokken diğerinde en kötü ağrı olmadan 10 cm’lik bir cetvele not eder. Bu yöntemde hastaya iki uç nokta olduğu ve bu noktalar arasındaki herhangi bir noktayı işaretleyebileceği söylenir.

Çok boyutlu yöntemler arasında ağrı uzmanları tarafından yaygın olarak kullanılan ağrı değerlendirme formları bulunmaktadır. Ayrıca hastanın ağrısının günlük olarak izlenmesinin ağrı takibi ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından da oldukça faydalı olduğu hasta günlüğü adı verilen formlar.

Ağrı giderme ve tedaviyi değerlendirirken, hastalardan hissettikleri ağrıda azalma yüzdesini değerlendirmeleri istenebilir. Bu tahmin% 0 (değişiklik yok) ile% 100 arasında veya hiç bozulma yok, hafif tükenme, orta derecede tükenme, önemli tükenme ve tam tükenme aralığında kullanılabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*